عرض 1–12 من أصل 14 نتيجة

Show sidebar

Adaptor Base Maxge For Thermal Overload Relays

EGP 78.00EGP 138.00
الشركة المصنعة

ماكسجي

Discreption

SGR2-D13B, SGR2-D23B, SGR2-D33B

Series SGR2-D43-D53-D63-D400-D63 Differential – Class 10A

EGP 2,322.00EGP 5,976.00
الشركة المصنعة

ماكسجي

فاز

3

امبير

(110 – 150) A, (125 – 200) A, (160 – 250) A, (253 – 400) A, (315 – 500) A, (80 – 104) A, (95 – 120) A

أوفرلود هيواندى حراري قابل للضبط UTH 100KA

EGP 900.00
الشركة المصنعة

هيونداي

الامبير

(17A-25A), (22A-32A), (28A-40A), (34A-50A), (45A-65A), (52A-75A), (59A-85A), (70A-100A)

أوفرلود هيواندى حراري قابل للضبط UTH 150KA

EGP 2,544.00
الشركة المصنعة

هيونداي

الامبير

(48A-80A), (69A-115A), (78A-130A), (90A-150A)

أوفرلود هيواندى حراري قابل للضبط UTH 265KA

EGP 3,216.00
الشركة المصنعة

هيونداي

الامبير

(111A-185A), (135A-225A), (159A-265A), (48A-80A), (69A-115A), (78A-130A), (90A-150A)

أوفرلود هيواندى حراري قابل للضبط UTH 32KA

EGP 405.60
الشركة المصنعة

هيونداي

الامبير

(12 A-18 A), (15 A-22 A), (17 A-25 A), (22 A-32 A), (0.12 A-0.18 A), (0.18 A-0.26 A), (0.25 A-0.35 A), (0.34 A-0.5 A), (0.5 A-0.7 A), (0.6 A-0.9 A), (0.8 A-1.2 A), (1.1 A-1.6 A), (1.5 A-2.1 A), (2 A-3 A), (2.8 A-4.2 A), (3 A-5 A), (4 A-6 A), (5.6 A-8 A), (6 A-9 A), (8 A-12 A)

أوفرلود هيواندى حراري قابل للضبط UTH 400KA

EGP 3,576.00
الشركة المصنعة

هيونداي

الامبير

(111A-185A), (135A-225A), (159A-265A), (180A-300A), (240A-400A), (90A-150A)

أوفرلود هيواندى حراري قابل للضبط UTH 65KA

EGP 678.00
الشركة المصنعة

هيونداي

الامبير

(12A-18A), (15A-22A), (17A-25A), (22A-32A), (28A-40A), (34A-50A), (45A-65A), (7A-10A), (8A-12A)

أوفرلود هيواندى حراري قابل للضبط UTH 800KA

EGP 9,672.00
الشركة المصنعة

هيونداي

الامبير

(300A-500A), (378A-630A), (480A-800A)

أوفرلود هيواندى حراري قابل للضبط UTH 12KA

EGP 358.80
الشركة المصنعة

هيونداي

الامبير

(0.12 A-0.18 A), (0.18 A-0.26 A), (0.25 A-0.35 A), (0.34 A-0.5 A), (0.5 A-0.7 A), (0.6 A-0.9 A), (0.8 A-1.2 A), (1.1 A-1.6 A), (1.5 A-2.1 A), (2 A-3 A), (2.8 A-4.2 A), (3 A-5 A), (4 A-6 A), (5.6 A-8 A), (6 A-9 A), (8 A-12 A)

اوفرلود اليكتروني Hi-OPR

EGP 600.00EGP 1,680.00
الشركة المصنعة

Hi-OPR

الطراز

طراز A120-10-S, طراز A16-80K, طراز A200-K40, طراز A30-3-S, طراز A6-5-S, طراز A60-6-S, طراز A8-K40

اوفرلود حراري ماكسجي SGR2-D13 Differential – Class 10A

EGP 204.00EGP 210.00
الشركة المصنعة

ماكسجي

امبير

(0.63 – 1) A, (1 – 1.6) A, (1.25 – 2) A, (1.6 – 2.5) A, (12 – 18) A, (17 – 25) A, (2.5 – 4) A, (4 – 6) A, (5.5 – 8) A, (7 – 10) A, (9 – 13) A

فاز

3