عرض 1–12 من أصل 15 نتيجة

Show sidebar

AC Coil كويل كونتاكتور ماكسجي

EGP 81.60EGP 900.00
الشركة المصنعة

ماكسجي

For Contactors

(D09-D18), (D115-D170), (D25-D32), (D40-D95)

Mechanical interlock Maxge For Contactrs SGCA-D

EGP 68.40EGP 720.00
الشركة المصنعة

ماكسجي

امبير

(110A/170A), (205A/245A), (40A/50A/63A/80A/95A), (9A/12A/18A/25A/32A)

تايمر هوائى شنايدر لكونتاكتور LADR

EGP 1,388.96EGP 1,441.09
الشركة المصنعة

شنايدر

IP

LADR2-OFF Delay 0.1-30S, LADR4-OFF Delay 10-180S, LADRO-OFF Delay 0.1-3S, LADT2 -ON Delay 0.1-30S, LADT4 -ON Delay 10-180S, LADTO -ON Delay 0.1-3S

تايمرات هوائية للكونتاكتورات ماكسجي Delayed Off

EGP 420.00
الشركة المصنعة

ماكسجي

Delay

(10-180)S

Composition

1NO + 1NC

Discreption

SGA2-DT4, SGA3-DR4

تايمرات هوائية للكونتاكتورات ماكسجي Delayed On

EGP 420.00
الشركة المصنعة

ماكسجي

Delay

(0.1-30)S

Composition

1NO + 1NC

Discreption

SGA2-DT2, SGA3-DR2

علبة كونتاكتور ماكسجي فارغة

EGP 294.00EGP 342.00
الشركة المصنعة

ماكسجي

For Contactors

(D09-D12-D18), (D25-D32)

كويل كونتاكتور ACLC1 24 – 1000 V

EGP 1,698.60EGP 8,697.34
الشركة المصنعة

شنايدر

IP

ACLC1-F115,150LX1FF***2M7, ACLC1-F185,225LXFG***2M7, ACLC1-F265,330LXFH***2M7, ACLC1-F400LX1FJ***2M7, ACLC1-F500LX1FK***2M7, ACLC1-F630LX1FL***2M7

فولت

24 – 1000 V

كويل كونتاكتور12V ACLC1

EGP 690.65
الشركة المصنعة

شنايدر

IP

ACLC1-D40/D95LXD3J5M7

فولت

12 V

كويل كونتاكتور240/40V ACLC1

EGP 366.07EGP 489.30
الشركة المصنعة

شنايدر

IP

ACLC1-D09/D2500LXD2**M7, ACLC1-D25/D38LXD4**M7

فولت

24 – 240 V

كويل كونتاكتور690/12V ACLC1

EGP 306.58
الشركة المصنعة

شنايدر

IP

ACLC1-D09/D38LXD1**M7

فولت

12 – 690 V